Wydarzenia

Ile jest bitcoinów? Bitomaty po tym gdy skończą się bitcoiny

Radek
Author

Odkąd Bitcoin zadebiutował na scenie w 2009 roku, zdecydowanie zwiększał nieustannie swoją wartość. Niemniej jednak, mimo licznych ewolucji, pewien element pozostał stały: ograniczona ilość dostępnych bitcoinów, ustalona przez twórcę, Satoshi Nakamoto, na 21 milionów. Obecnie, po wydobyciu około 18,5 miliona bitcoinów, zbliżamy się nieuchronnie do tego górnego limitu. W niniejszym artykule postaramy się przyjrzeć, ile jest bitcoinów, co może się wydarzyć, gdy ten limit zostanie osiągnięty, a ostatni bitcoin zostanie wydobyty.

Jakie mogą być konsekwencje osiągnięcia maksymalnej ilości bitcoinów? Odpowiedź na to pytanie podamy wkrótce. Jednakże, aby lepiej zrozumieć tę kwestię, musimy sięgnąć do pewnych koncepcji, mianowicie, do tego, czym jest Bitcoin i jak są one generowane.

Bitcoin: co to jest i w jaki sposób powstaje? 

Bitcoin to rodzaj kryptowaluty lub waluty cyfrowej, która pełni funkcję środka wymiany oraz służy jako składnik wartości. BTC nie istnieje fizycznie i nie podlega kontroli żadnego konkretnego państwa; to wirtualna waluta o niestabilnej wartości.

To temat złożony, dlatego odsyłamy Cię do naszego obszernego przewodnika na temat Bitcoina, abyś mógł się dowiedzieć więcej o nim.

Wytwarzanie Bitcoinów 

Sieć Bitcoin jest odpowiedzialna za tworzenie i dystrybucję losowych ilości monet, około co 10 minut, wśród użytkowników, którzy biorą udział w sieci lub przynoszą swoją moc obliczeniową w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci.Ten proces generowania tej waluty jest nazywany wydobyciem BTC (podobnie jak wydobycie złota); szansa na zdobycie nagrody Bitcoin zależy od mocy obliczeniowej i konkurencji.

Ze względu na ogromną ilość operacji niezbędnych do pomyślnego utworzenia pojedynczego bloku, wymaga to dużej ilości zasobów w postaci energii elektrycznej i mocy obliczeniowej. W związku z tym większość górników dołącza do tzw. "kopalni" w celu dzielenia się zasobami i wygenerowanymi blokami zgodnie z tym, ile zasobów wnosi każdy z nich.

Kopanie Bitcoinów 

Okresowo, górnicy odkrywają nowe bloki BTC i rozwiązują złożoną zagadkę kryptograficzną, co pozwala im stworzyć nowy blok na Blockchainie.

Każdy blok zawiera zestaw transakcji, które zostały wcześniej zweryfikowane i umieszczone na liście oczekujących. Wybierane są one zwykle na podstawie opłat transakcyjnych ustalanych przez nadawców. Po znalezieniu nowego bloku górnik otrzymuje określoną liczbę Bitcoinów jako wynagrodzenie za swoją pracę, co nazywa się nagrodą za blok.

Do chwili obecnej wydobyto około 18,5 miliona Bitcoinów, co stanowi 88,3% maksymalnej podaży.

Podejrzenie historii wydobycia Bitcoinów pozwoli nam zrozumieć, ile Bitcoinów jest obecnie w obiegu. Okres od 2009 do 2013 roku był okresem intensywnego wydobycia, w którym wydobyto 10,5 miliona Bitcoinów, czyli ponad połowę obecnej podaży. Nagroda za blok wynosiła wówczas 50 BTC, co oznaczało łącznie 210 000 bloków. Następnie nagroda była zmniejszana o połowę podczas pierwszego halvingu Bitcoina, a wydobycie kolejnych 210 000 bloków skutkowało dodaniem do obiegu 5 250 000 BTC.

Jeśli proces ten będzie kontynuowany zgodnie z planem, to po 34 halvingach, które mają nastąpić w 2144 roku, na świecie będzie 20 999 999,3 bitcoinów, a nagroda za blok wyniesie zero BTC. Proces wydobycia Bitcoinów staje się coraz wolniejszy z biegiem czasu, a to za sprawą tzw. "halvingu", który ma miejsce co 4 lata i skutkuje zmniejszeniem o połowę nagrody dla górników.

Czym jest dokładnie "halving"? 

Pojęcie to odnosi się do mechanizmu, który co 4 lata zmniejsza nagrodę za wydobycie o połowę. Ostatni halving miał miejsce w roku 2020, a kolejny jest zaplanowany na 2024 rok.

Na początku istnienia Bitcoina, nagroda za wydobycie wynosiła 50 BTC (w 2009 roku). Po pierwszym halvingu, który miał miejsce 29 listopada 2012 roku, nagroda spadła do 25 BTC. Kolejny halving, który odbył się 9 lipca 2016 roku, przyniósł zmniejszenie nagrody do 12,5 BTC. Aktualnie, po ostatnim halvingu w maju 2020 roku, górnicy otrzymują 6,25 BTC. Warto podkreślić, że te zmiany w nagrodach oraz limit 21 milionów jednostek odgrywają istotną rolę w walce z potencjalną deflacją i utrzymaniu wartości Bitcoina.

Ale jak dokładnie wygląda proces wydobywania kryptowalut? Generowanie nowych jednostek Bitcoin jest określane jako "wydobycie" lub "kopanie", nawiązując do analogii z wydobyciem surowców naturalnych, takich jak złoto. W praktyce oznacza to przekazywanie mocy obliczeniowej do potwierdzania transakcji na sieci. Wykorzystuje się do tego różne rodzaje urządzeń, takie jak CPU, GPU, FPGA i ASIC. Im większa moc obliczeniowa wnoszona przez te urządzenia, tym większa jest szansa na otrzymanie nagrody. Wszystkie węzły sieci konkurują ze sobą, aby jak najszybciej rozwiązać skomplikowany problem kryptograficzny. W wyniku tego, im większa liczba górników bierze udział w procesie wydobywania, tym wyższy staje się poziom trudności.

Ile bitcoinów można wydobyć w ciągu jednego dnia? 

Obecnie w obiegu jest około 19 milionów bitcoinów, a ta liczba stale się zmienia w miarę wydobywania nowych bloków. Każdy nowy blok, który jest wydobywany, dodaje 6,25 bitcoinów do łącznej podaży.

Przewiduje się, że w 2023 roku będzie można wydobyć około 900 bitcoinów dziennie.

Kiedy zostanie wydobyty ostatni Bitcoin? 

Bitcoin ma maksymalny limit wynoszący 21 milionów BTC, które można wydobyć. Szacuje się, że ostatnie bitcoiny zostaną wydobyte w 2140 roku. Oznacza to, że gdy osiągniemy maksymalny limit, górnicy nie będą już otrzymywać nagród za tworzenie bloków, ale nadal będą otrzymywać opłaty transakcyjne zawarte w każdym nowym bloku. Sieć Bitcoin będzie nadal funkcjonować, choć bez nowo wydobywanych bitcoinów.

Jakie będą konsekwencje osiągnięcia limitu bitcoinów? 

Górnicy przestaną być motywowani ostateczną nagrodą, ale nadal będą zarabiać na opłatach transakcyjnych.


Bitomaty a limit bitcoinów

Przyszłość bankomatów Bitcoin, gdy wszystkie bitcoiny zostaną wydobyte, może stać się przedmiotem spekulacji i analiz. Bankomaty Bitcoin, będące obecnie nieodzownym narzędziem umożliwiającym łatwy dostęp do tej kryptowaluty, mogą stanąć przed koniecznością adaptacji do nowych warunków rynkowych. Gdy nagroda za wydobycie nowego bloku spadnie do zera, głównym źródłem przychodu dla górników staną się opłaty transakcyjne, co może wpłynąć na opłacalność i dostępność usług oferowanych przez bankomaty. Możliwe, że bankomaty Bitcoin będą w przyszłości wykorzystywać innowacyjne modele biznesowe, aby nadal zapewniać wartość dla swoich użytkowników i właścicieli.

Co się stanie, kiedy zakończy się wydobywanie bitcoinów? 

Warto rozważyć, czy zakończenie wydobycia ostatniej jednostki bitcoina wywoła masowe odejście górników, którzy zaczną poszukiwać zysków w kopaniu innych kryptowalut. Jednak nie można zapominać, że górnicy nie tylko czerpią zyski z wydobywania bloków, ale również z opłat transakcyjnych, które użytkownicy płacą za każdy przekaz bitcoinów (im wyższa opłata, tym transakcja jest szybsza), a w miarę wzrostu liczby użytkowników, opłaty dla górników mogą być wyższe, ponieważ każdy blok ma swoje ograniczenie. Przykładem tego może być wielki transfer 94,504 BTC (ok. 1 miliard USD), w którym pojedyncza opłata wynosiła 0.06534852 BTC (ok. 700 USD).

Obecnie implementacja kryptowalut jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju, a osiągnięcie powszechnej akceptacji bitcoina jako środka wymiany wymaga lat pracy. Ponadto, zmienna wartość bitcoina, często przeliczana na tradycyjne waluty, stanowi wyzwanie, które utrudnia masową adopcję. Możemy przypuszczać, że sama wartość bitcoina będzie charakteryzować się tendencją deflacyjną po roku 2140 (prognozowana data), ponieważ liczba dostępnych jednostek nigdy nie przekroczy 21 milionów. 

Poniżej znajdziesz odpowiedź na najczęściej zadawane pytania na temat ilości bitcoinów.

Ile jest Bitcoinów? 

Bitcoin jest wyjątkowy ze względu na ograniczenie ilości dostępnych jednostek do 21 milionów. Jednak to ograniczenie nie jest absolutne, ponieważ Bitcoiny można dzielić na osiem miejsc po przecinku (0,000 000 01 BTC) oraz na mniejsze jednostki, jeśli to konieczne w przyszłości.

Kto posiada najwięcej Bitcoinów na świecie? 

Twórca Bitcoina, znany jako Satoshi Nakamoto, pozostaje największym znanych posiadaczem Bitcoinów. Szacuje się, że Nakamoto posiada około 1,1 miliona Bitcoinów na podstawie danych z początkowego okresu wydobycia.

Jaka jest cena Bitcoina w roku 2023? 

Obecna cena Bitcoina przekracza 30 000 dolarów.

Ile jest bitcoinów w ogóle? 

Wydobycie obecnych bitcoinów zajęło około 13 lat, począwszy od pierwszego bloku wykopanego w 2009 roku. 1 kwietnia 2022 roku doszło do wydobycia 19-milionowego Bitcoina w bloku 730002 przez SBI Crypto. Jednakże pozostałe 2 miliony BTC będą wydobywane znacznie wolniej, a według szacunków, ostatnia jednostka zostanie wydobyta najwcześniej w roku 2140.

Ciekawostką jest również fakt, że około 20% bitcoinów prawdopodobnie zostało utraconych z powodu zgubienia kluczy dostępu do portfeli kryptowalutowych. Jednakże jeszcze bardziej interesujący jest fakt, że tylko 18-19% wydobytych jednostek jest aktywnie używanych w transakcjach, a pozostałe są "uśpione" na portfelach. To oznacza, że większość bitcoinów jest w posiadaniu długoterminowych inwestorów.

Jakie są potencjalne zarobki z kopania kryptowalut? 

Kopanie kryptowalut jest niezwykle opłacalne na przykład w przypadku Kadeny. Obecnie, najlepsza kopalnia do wydobywania Ethereum może generować dzienny zysk wynoszący 245 dolarów (po odjęciu kosztów związanych z energią elektryczną). Jednak koparka do wydobywania KDA może osiągać aż 460 dolarów dziennego zysku.

Podsumowanie: Ile jest bitcoinów teraz, a ile będzie w 2025 i 2030 roku?

Wartość Bitcoina wzrosła z około 15 000 EUR na początku 2023 roku do imponujących 27 295,75 EUR. Ten dynamiczny wzrost jest szczególnie znaczący, biorąc pod uwagę trudności, które nadeszły po okresie pandemii COVID-19.

Do roku 2025, choć Bitcoin może stracić nieco ze swojego dominującego statusu, nadal będzie cieszyć się wyjątkowym prestiżem w porównaniu z większością innych kryptowalut. Niemniej jednak istnieje możliwość, że do 2025 roku konkurencja stworzy bardziej zaawansowane projekty, co może znacząco zmienić obecny krajobraz.

Należy pamiętać, że dokładne prognozy w przypadku kryptowalut są trudne do sporządzenia. Jednak do roku 2030, można oczekiwać znacznego rozwoju i szerszego użycia kryptowalut w życiu codziennym.

Other blogs